Право на отказ

 1. Право на отказ

В качеството си на Потребител Вие имате право да върнете закупената от Вас стока при сключен договор за покупко-продажба от разстояние или извън търговският обект в 14-дневен срок от датата на доставка на стоката, като не е необходимо да посочвате причина за това. Вие сте длъжни да съхранявате получената стока, нейното качество и безопасност по време на срока по предходното изречение. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки.

Условия на връщане: 

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

 1. Запазен добър търговски вид - оригиналната опаковка не трябва да е разкъсана и повредена. Стоката трябва да е във вида в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, изпрана, гладена, сглобявана и т.н
  2. Не са налице повреди  причинени от неправилна употреба и/или сглобяване и не е облепвана със стикери.
  3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари в случай, че е имало включени такива.
 2. Декорации, килими и текстилни артикули като  възглавници, одеала, завивки, протектори, спално бельо и др.  могат да бъдат връщани, само  ако  не са били използвани и са в оригинална и запазена опаковка;
  5.Можете  да върнете мебели, ако те запазени и  опаковани  в оригиналната си  опаковка. Не се приемат сглобени продукти.

6.В случай, че доставеният продукт е бил придружен от подарък, когато връщате продукта  трябва да върнете и подаръка.

 1. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.
  8. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на клиента и в двете посоки. Ако се ползва куриер транспортните разходи са съгласно тарифата на куриерската фирма.

Процедура за връщане или размяна. 

Връщането на продукта става чрез куриерска фирма  за сметка на Купувача  или  лично от Купувача или негов пълномощник  в    склада на Продавача, находящ се на адрес: гр.Костинброд м.Малка Падина склад № 1 .   

 Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата + приемо-предавателен протокол  + гаранционна карта, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис или представител на Продавача при лично връщане.

Също така пратката   трябва да бъде придружена от настоящата бланка за връщане като се попълнят данните , посочени по долу или да ни изпратите решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление изпратено по пощата или електронна поща. Ако Ви е по-удобно, можете да попълните бланката и да ни я изпратите на имейл sales@modernfurniture.bg, като това трябва да стане преди да изпратите /върнете пратката към нас.
3. Моля да ни информирате предварително на имейл sales@modernfurniture.bg,  като ни изпратите Банкова сметка (IBAN, титуляр по сметка), по която да бъде преведена дължимата сума, ако плащането в извършено по банков път. 

Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова  индивидуална изисквания и заявка;
   • за стоки повредени и/или променени след момента на получаването им;
  • за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва.
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМА 

Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от   страна на Продавача  в нейната цялост ! Възстановяване на сумата става по банков път или платежно средство, използвано при първоначалната трансакция в рамките на 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора и получим обратно стоките на адреса и във вида, посочени в т. ІІІ към приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите/

За заплатени и извършени услуги, не се възстановяват заплатените за тях суми.

До момента на обратното предаване на стоката от страна на Купувача на от www.modernfurniture.bg , рискът от случайното повреждане и разрушаване целоста на продукта се носи изцяло от Потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, от www.modernfurniture.bg се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.


Пратки, върнати  за плащане с наложен платеж, за плащане в брой при получаване   за   сметка на Продавача не се приемат.

----------------------------------------------------------------------------------------
ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителя

До: Волай груп“ ЕООД

гр.София,бул.Черни връх 59-А 
тел. 0879 22 31 38

e-mail: sales@modernfurniture.bg

С настоящото уведомявам/е, че се отказвам/е от сключения от мен/ нас договор за продажба на следните стоки ……………...……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………...

Поръчани на /дата/ ………………………………………………………………………
Получени на /дата/ ………………………………………………………………………

Име на потребителя: …………………………………………………………………….. 
Адрес на потребителя ……………………………………………………………………

Банкова сметка на потребителя, по която да бъде върната платената цена:

Банка ………………………………………………………………………………………
IBAN ……………………………………... BIC ………………………………………… 


Дата:                                Подпис на потребителя/ите: